Mr Ho luôn nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thị hiếu thị trường nhằm mang đến cho khách hàng và đối tác những dự án chất lượng, đảm bảo uy tín, khẳng định được tầm nhìn chiến lược, hòa nhịp với nhu cầu sống hiện nay.
Để thành công trên lĩnh vực đã định hướng, dựa trên các nguồn lực tài chính vững mạnh, Mr Ho chú trọng đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp.
Ngoài ra, Mr Ho cũng sẽ lựa chọn để đầu tư vào những doanh nghiệp khởi nghiệp có chiến lược kinh doanh tốt, có sản phẩm và dịch vụ có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.