Tính kỉ luật  _______________
Mang đến sự chuyên nghiệp trong công việc, gắn kết các thành viên của Mr Ho thành một thể thống nhất, cùng đồng lòng vì mục tiêu chung.

Sự khác biệt  ______________
Với hình ảnh Mr Ho được nhận diện dễ dàng trong mọi trường hợp; cùng ý tưởng kinh doanh khác biệt trong thị trường mục tiêu đầy tiềm năng. Sự khác biệt luôn tạo ra giá trị, mang thành công đến cho Mr Ho.

Sự tin cậy  ________________
Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Mr Ho. Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Sự sáng tạo  _______________
Đội ngũ nhân viên Mr Ho luôn năng động, sáng tạo nhằm thích nghi với sự thay đổi của thị trường; đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng  ________________
Sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, cùng với dịch vụ tốt sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Điều này khẳng định uy tín thương hiệu Mr Ho.