Ông. HỒ PHƯỚC AN
Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
Ông. ĐẶNG HỒNG PHÚC
Giám đốc điều hành